() - | Haber Girişi: 08.04.2021 - 16:37, Güncelleme: 21.04.2021 - 10:58
HALICI GOLCUKLER

Nilgün Ök'ün Verdiği Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kabul Edildi

 

Nilgün Ök'ün Verdiği Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kabul Edildi

AK Parti Denizli Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Nilgün Ök'ün teklif sahibi olduğu "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 14 saat süren görüşmeler sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.   Kanun teklifi ile ilgili açıklamalar yapan Milletvekili Ök, "Kanun teklifimizi kamu kurum ve kuruluşlarımızdan, milletvekillerimizden, çiftçilerimizden ve son dönemde vatandaşlarımızdan gelen taleplerin karşılanması doğrultusunda, 9 farklı kanunda milletimize daha iyi hizmet verme amacına yönelik hazırladık." dedi.   "Çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarını Yapılandırıyoruz"   Milletvekili Ök, "Tarladan sofraya uzanan değer zincirinin her halkasında yer alan kıymetli çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullandıkları, 31.12.2020 tarihi itibariyle vadesi geçmiş olan borçlarını yapılandırıyoruz. Yapılandırılacak tutar hesaplandıktan sonra çiftçilerimize 2 alternatif sunuyoruz. Ya çiftçilerimiz ilave faiz yükü olmadan hesaplanan tutarın tamamını ödeyecek, ya da 30’unu peşin ödeyip kalan tutarı 3 eşit taksitte ödeyecek. İlk peşinat ödemesi Ekim 2021 yılında yapılacak. Taksitlendirmede ödeyecekleri 18’lik faizin 6’lık kısmı hazine tarafından üstlenilecek. Böylece tarımsal üretici temerrüt faizi yerine 12 faiz ödemiş olacak." dedi.   "Menkul Mallar Elektronik Ortamda da Satılabilecek"   Kanun teklifi ile menkul malların elektronik ortamda da satılabileceğini, böylece teknolojinin getirdiği imkanlardan faydalanarak uygun rekabet ortamının sağlanmasının ve malın gerçek değerinde satılmasının da önünün açılmış olacağını belirten Ök, " Muhafazası tehlikeli ve masraflı olan menkul mallar için de pazarlık usulüyle satışa imkan sağlıyoruz. Kamu alacaklarına yönelik hacizli menkul malların açık artırma ile satımına katılacaklardan malın değerinin 5’i oranında teminat alınmasına yönelik bir düzenleme yapıyoruz. Böylece satışa gerçek alıcının katılımını sağlamış olacağız. Aynı zamanda artırmaya katılacakların hukuki sorumluluklarını da netleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.   Ök,"Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca fiziki ortamın yanı sıra elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecek. Satış komisyonunun oluşumu alacaklı amme idarelerince belirlenecek." dedi.   "Nakdi Ücret Desteği 1.500 TL"   Yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde, 31 Mart 2021 den önce çalışanlar da nakdi ücret desteğinden yararlanabileceğinin altını çizen Ök, "Biliyorsunuz önceden sadece 17 Nisan 2020’ye kadar o işletmede akdi olanlar yararlanabiliyordu. Burada yiyecek ve içecek sektörüne ayrıcalık getiriyoruz. Böylece Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara günlük 50 TL’den aylık 1.500 TL ödeme yapılacak. Ayrıca hâlihazırda sektör ayrımı gözetmeksizin nakdi ücret desteği alan vatandaşlarımız için de nakdi ücret destek tutarını aylık 1.500 TL’ye çıkartıyoruz. Yiyecek ve içecek sektöründe Nisan ve Mayıs aylarında fiilen çalıştırılanların istihdamını desteklemek için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilerek İşsizlik Fonundan karşılanacak." söyleminde bulundu.   Ök, "Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle, tütün ürünleri, alkollü içecekler, sade ve meyveli gazozlar, meyve suları gibi ürünlerin yer aldığı III sayılı cetveldeki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda vergilendirilecek." dedi.   Ceza ve Tevkifevleri'ne yönelik yapılan düzenlemeler hakkında da bilgi veren Milletvekili Ök, " Hükümlünün gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilmesine olanak sağlıyoruz. Böylece hükümlüler, aileleri tarafından ceza infaz kurumuna önceden bildirilmiş ve gerekli güvenlik kontrolleri yapılmış tanımlı e-posta adreslerine mektup okuma komisyonu aracılığı ile mail gönderebilecekler. Ayrıca hükümlü tarafından resmi makamlara ve avukatlara elektronik ortamda da içeriği denetlenmeksizin mektup ulaştırabilmelerinin imkânı sağlanmış oluyor." dedi.   Ök, "Kamu düzeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla hükümlüye gelen veya hükümlü tarafından gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilecek veya fiziki olarak saklanacak. Bunlar, amacı dışında kullanılamayacak, kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamayacak, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç bir yılsonunda silinecek." bilgilerini verdi.   "Sürdürülebilir Bir Sigorta Sistemini Oluşturacağız"   Teklifle, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönemin, 12 aya çıkarıldığını kaydeden Ök, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazancın, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının 2 katını geçemeyeceğini belirtti.   Ök, "Prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak. Yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek." dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Nilgün Ök'ün teklif sahibi olduğu "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 14 saat süren görüşmeler sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

 

Kanun teklifi ile ilgili açıklamalar yapan Milletvekili Ök, "Kanun teklifimizi kamu kurum ve kuruluşlarımızdan, milletvekillerimizden, çiftçilerimizden ve son dönemde vatandaşlarımızdan gelen taleplerin karşılanması doğrultusunda, 9 farklı kanunda milletimize daha iyi hizmet verme amacına yönelik hazırladık." dedi.

 

"Çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarını Yapılandırıyoruz"

 

Milletvekili Ök, "Tarladan sofraya uzanan değer zincirinin her halkasında yer alan kıymetli çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullandıkları, 31.12.2020 tarihi itibariyle vadesi geçmiş olan borçlarını yapılandırıyoruz. Yapılandırılacak tutar hesaplandıktan sonra çiftçilerimize 2 alternatif sunuyoruz. Ya çiftçilerimiz ilave faiz yükü olmadan hesaplanan tutarın tamamını ödeyecek, ya da 30’unu peşin ödeyip kalan tutarı 3 eşit taksitte ödeyecek. İlk peşinat ödemesi Ekim 2021 yılında yapılacak. Taksitlendirmede ödeyecekleri 18’lik faizin 6’lık kısmı hazine tarafından üstlenilecek. Böylece tarımsal üretici temerrüt faizi yerine 12 faiz ödemiş olacak." dedi.

 

"Menkul Mallar Elektronik Ortamda da Satılabilecek"

 

Kanun teklifi ile menkul malların elektronik ortamda da satılabileceğini, böylece teknolojinin getirdiği imkanlardan faydalanarak uygun rekabet ortamının sağlanmasının ve malın gerçek değerinde satılmasının da önünün açılmış olacağını belirten Ök, " Muhafazası tehlikeli ve masraflı olan menkul mallar için de pazarlık usulüyle satışa imkan sağlıyoruz. Kamu alacaklarına yönelik hacizli menkul malların açık artırma ile satımına katılacaklardan malın değerinin 5’i oranında teminat alınmasına yönelik bir düzenleme yapıyoruz. Böylece satışa gerçek alıcının katılımını sağlamış olacağız. Aynı zamanda artırmaya katılacakların hukuki sorumluluklarını da netleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Ök,"Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca fiziki ortamın yanı sıra elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecek. Satış komisyonunun oluşumu alacaklı amme idarelerince belirlenecek." dedi.

 

"Nakdi Ücret Desteği 1.500 TL"

 

Yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde, 31 Mart 2021 den önce çalışanlar da nakdi ücret desteğinden yararlanabileceğinin altını çizen Ök, "Biliyorsunuz önceden sadece 17 Nisan 2020’ye kadar o işletmede akdi olanlar yararlanabiliyordu. Burada yiyecek ve içecek sektörüne ayrıcalık getiriyoruz. Böylece Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara günlük 50 TL’den aylık 1.500 TL ödeme yapılacak. Ayrıca hâlihazırda sektör ayrımı gözetmeksizin nakdi ücret desteği alan vatandaşlarımız için de nakdi ücret destek tutarını aylık 1.500 TL’ye çıkartıyoruz. Yiyecek ve içecek sektöründe Nisan ve Mayıs aylarında fiilen çalıştırılanların istihdamını desteklemek için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilerek İşsizlik Fonundan karşılanacak." söyleminde bulundu.

 

Ök, "Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle, tütün ürünleri, alkollü içecekler, sade ve meyveli gazozlar, meyve suları gibi ürünlerin yer aldığı III sayılı cetveldeki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda vergilendirilecek." dedi.

 

Ceza ve Tevkifevleri'ne yönelik yapılan düzenlemeler hakkında da bilgi veren Milletvekili Ök, " Hükümlünün gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilmesine olanak sağlıyoruz. Böylece hükümlüler, aileleri tarafından ceza infaz kurumuna önceden bildirilmiş ve gerekli güvenlik kontrolleri yapılmış tanımlı e-posta adreslerine mektup okuma komisyonu aracılığı ile mail gönderebilecekler. Ayrıca hükümlü tarafından resmi makamlara ve avukatlara elektronik ortamda da içeriği denetlenmeksizin mektup ulaştırabilmelerinin imkânı sağlanmış oluyor." dedi.

 

Ök, "Kamu düzeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla hükümlüye gelen veya hükümlü tarafından gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilecek veya fiziki olarak saklanacak. Bunlar, amacı dışında kullanılamayacak, kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamayacak, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç bir yılsonunda silinecek." bilgilerini verdi.

 

"Sürdürülebilir Bir Sigorta Sistemini Oluşturacağız"

 

Teklifle, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönemin, 12 aya çıkarıldığını kaydeden Ök, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazancın, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının 2 katını geçemeyeceğini belirtti.

 

Ök, "Prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak. Yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek." dedi.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
büyükşehir zolan
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve denizli20haber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.